Logo projektu Status Zatrudniony

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

1%

Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie, poprawa sytuacji materialno-zawodowej oraz ich aktywizacja zawodowa. 

Projekt skierowany jest do 250 osób z niepełnosprawnościami. Każdy uczestnik projektu musi mieć ukończone 18 lat oraz mieszkać w województwie mazowieckim. Projektem objęta jest grupa znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją lub całkowitym zaburzeniem rozwojowym w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić również osoby, które korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach projektów, których celem było włączenie społeczne.

W ramach projektu dla uczestników przewidziano kilka rodzajów wsparcia:

  • Opracowanie indywidualnego planu działania oraz określenie predyspozycji osób pozostających bez zatrudnienia,
  • Konsultacje doradcze w zakresie przejścia przez ścieżkę rekrutacyjną,
  • Doradztwo zawodowe, którego celem jest określenie zainteresowań i uzdolnień zawodowych oraz predyspozycji i preferencji uczestnika,
  • Indywidualne warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz predyspozycje zawodowe,
  • Praktyki i staże zawodowe.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty.

Otwarcie rekrutacji. Na tym etapie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu. Spośród osób, które zgłoszą chęć udziału wyłonione zostanie 250 osób z niepełnosprawnościami, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu.

Aby wziąć udział w pierwszym etapie należy wypełnić formularz rekrutacyjny, który można pobrać klikając w przycisk poniżej.

Weryfikacja uczestników. Na tym etapie nastąpi weryfikacja formalna, czyli  sprawdzenie, którzy uczestnicy posiadają odpowiedni satus na rynku pracy oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Weryfikacja następuje na podstawie przesłanego formularza oraz uzupełniających go dokumentów.

Ogłoszenie wyników. Ostatnim etapem będzie ogłoszenie listy 250 osób wyłonionych w trakcie weryfikacji. Osoby, które zakwalifikowały się do projektu zostaną powiadomione o tym telefoniczne  lub mailowo. 

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie zadzwoń lub napisz do nas!

Możesz też użyć formularza kontaktowego, wtedy my się do Ciebie odezwiemy.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PROJEKT: STATUS ZATRUDNIONY

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE:
2 007 465,30 ZŁ
DOFINANSOWANIE ZE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO:
374 434,70 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
2 381 900,00 ZŁ